پکیج تصفیه فاضلاب ساختمان های اداری

 

در ساخت پکیج تصفیه فاضلاب ساختمان های اداری از روش های بیولوژیک مختلف تصفیه استفاده می شود. انتخاب روش مناسب برای پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی، بر اساس میزان تولید کمتر لجن است. بدین معنی که هر روشی با میزان تولید لجن کمتر برای پکیج تصفیه فاضلاب ساختمان های اداری مناسب است.

عمدتا روش های تصفیه با میزان لجن کم از روش هوازی پیروی می کنند تا با تجزیه بیشتر مواد جامد، لجن کمتری بر جا بگذارد. دلیل اهمیت میزان لجن کم در این است که تولید فاضلاب این ساختمان ها بسیار زیاد است و از طرفی نمی توان مخازن بزرگی برای آن اختصاص داد. تخلیه مداوم لجن نیز کار ساده ای نیست و علاوه بر هزینه میزان زیادی آلودگی ایجاد می کند.

فرآیند پکیج تصفیه پساب ساختمان های اداری

فاضلاب تولیدی در ساختمان های اداری عمدتا ناشی از فاضلاب های تولیدی سرویس های بهداشتی و فاضلاب تولیدی از شست و شوی سطوح مختلف است و در صورتی که در ساختمان اداری رستوران وجود داشته باشد آن فاضلاب نیز به مجموعه فاضلاب تولیدی اضافه می گردد در غیر این صورت فقط فاضلاب شست و شوی ظروف کارمندان است که باید محاسبه گردد و توسط پکیج تصفیه فاضلاب شهری تصفیه گردد.

سرانه تولید فاضلاب در ساختمان های اداری به ازای هر نفر به شرح زیر است:

ساختمان دارای رستوران جهت پخت و سرو غذا 
  •  ۸ ساعت کاری متوسط ۶۵ لیتر
  •  ۱۲ ساعت کاری متوسط ۷۸ لیتر
ساختمان دارای رستوران نبوده و فقط ظروف غذای پرسنل شسته می شود

  •   ۸ ساعت کاری متوسط ۵۵ لیتر
  •   ۱۲ ساعت کاری متوسط ۶۵ لیتر
  •   ۲۴ ساعت کاری متوسط ۹۰ لیترانتخاب فرآیند تصفیه یکی از مهم ترین بخش های طراحی یک سیستم تصفیه فاضلاب می باشد که هرگونه اشتباه در آن باعث هدررفت هزینه های مالی و زمانی انجام شده می‌شود عوامل بسیاری در انتخاب نوع تصفیه می تواند اثر گذار باشد که شاید مهم ترین آنها عبارتند از:
  •   نسبت BOD به COD
  •   استاندارد خروجی مدنظر
  •   غلظت هریک از پارامترهای فیزیکی و شیمیایی فاضلاب به خصوص دو آلاینده مهم BOD و COD
  •   میزان فاضلاب تولید یا استفاده از پکیج های فلزی برای تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانی یک روش بسیار مناسب برای تصفیه فاضلاب تولیدی و بازیابی فاضلاب این مجموعه ها محسوب می گردد. 

روش های متداول تصفیه فاضلاب ساختمان ها

روش های مختلفی برای تصفیه فاضلاب اداری می توان استفاده نمود ولی با توجه به کیفیت فاضلاب تولیدی، استفاده از روش های هوازی به منظور تصفیه فاضلاب ساختمان های اداری می تواند یک روش مناسب برای تصفیه فاضلاب این مجموعه ها و استفاده مجدد پساب تصفیه شده باشد، که سبب کاهش مصرف آب برای آبیاری فضای سبز محوطه ادارات باشد.

تصفیه فاضلاب به روش EAAS

 یکی از روش های مورد استفاده در پکیج تصفیه فاضلاب ساختمان های اداری،‌ هوادهی گسترده با روش های اصلاح شده لجن فعال است. این روش لجن بسیار کمی تولید می کند. فاضلاب اول در یک شفاف کننده اولیه وارد می شود و سپس برای تصفیه بیولوژیکی آماده می شود.

در این مرحله میزانی لجن تولید می شود که به آن لجن اولیه گفته می شود. لجن اولیه طی مراحل تصفیه هوازی، تجزیه می شود و پس از آن میزان لجن باقی مانده که لجن ثانویه نامیده می شود بسیار کمتر است. غلظت لجن ثانویه زیاد است و برای تجزیه لجن اولیه و تبدیل آن به لجن ثانویه زمان بیشتری نیاز است تا میکروارگانیسم های هوازی فرآیند تصفیه را کامل کنند.

از این روش در پکیج تصفیه فاضلاب ساختمان های اداری به صورت پیش ساخته استفاده می شود تا هزینه های طراحی برای تصفیه پساب را کاهش دهد. این پکیج تصفیه فاضلاب برای امکانات دیگر همچون مدارس و اماکن توریستی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش فاضلاب می تواند زمان بیشتری در معرض لجن فعال باید و این زمان به نسبت روش های سنتی لجن فعال بیشتر است.

این افزایش زمان یک محیط بیولوژیکی پایدار ایجاد می کند. در بعضی مواقع برای تقویت میکروارگانیسم ها و باکتری های هوازی، به محیط آن ها مواد مغذی افزوده می شود که این عمل باعث افزایش لجن می شود. لجن ثانویه حاصل از فرآیند تصفیه فاضلاب، به صورت دوره ای تخلیه می شوند.

تصفیه فاضلاب به روش SBR

از سری روش های مورد استفاده در پکیج تصفیه فاضلاب ساختمان های اداری، راکتورهای دسته ای متوالی (SBR) یا راکتورهای دسته ای متوالی است که نوعی از فرآیند های تصفیه لجن فعال است. در این سیستم ۵ مرحله وجود دارد که به ترتیب تغذیه، هوادهی، ته نشینی،تخلیه و سکون نام دارند.

شیر ورودی مخزن باز می شود و سپس توسط یک مرحله مکانیکی،‌ جامدات ریز می شوند. در مرحله بعدی، هوادهی به کمک دیفیوز های هوادهی انجام می شود. در مرحله سوم ته نشینی و هوادهی همزمان انجام می شوند. در مرحله ۴ فاضلاب تصفیه شده از سیستم خارج می شود.زمن هوادهی بر اساس میزان فاضلاب تولید شده از ۶۰ تا ۹۰ دقیقه است.

در این سیستم انجام فرآیند نیتریفیکاسیون با کمک اکسیژنی که به فاضلاب داده می شود انجام می شود. این فرایند تبدیل نیتروژن را از فرم آمونیاک کاهش یافته آن به فرم های اکسیده و نیترات اکسید شده و نیترات تهیل می سازد. یکی از بهترین سیستم های مورد استفاده در پکیج تصفیه فاضلاب ساختمان های اداری، سیستم تصفیه فاضلاب SBR است.

تصفیه فاضلاب به روش IFAS

در پکیج تصفیه
فاضلاب ساختمان های اداری از روش
IFAS که
یک روش تصفیه ثانویه فاضلاب است، استفاده می شود. این 
سیستم های تصفیه فاضلاب IFAS از یک سری فیلتر های جاذب و بخش های تصفیه بیولوژیکی
و کنتاکتورهای بیولوژیک در حال چرخش تشکیل شده است
.

این سیستم که در پکیج
تصفیه فاضلاب ساختمان های اداری به کار می رود ترکیب از سیستم لجن فعال با رشد
معلق و ثابت است. لجن فعال روی یک بستر از جنس های مختلف که به آن مدیا گفته می
شود، می چسبند و رشد داده می شوند. رشد چسبنده آن ها به عنوان بستر ثابت و رشد آن
ها روی هم بدون اتصال به مدیا به عنوان بخش معلق در نظر گرفته می شود
.

این مدیا ها به دو صورت
ساخته می شوند، یکی از مدل ها، مدیا های بزرگ هستند که قابل جابجایی نیستند و دیگر
مدل مدیا کوچک است و می تواند در سطح فاضلاب معلق شود. مزیت مدیای کوچک سطح تماس
بسیار بالای آن است. از طرفی رشد معلق لجن نیز سطح تماس کل فاضلاب با لجن را بالا
می برد که این موضوع به تصفیه یکنواخت تر می انجامد
.

استفاده از مدیای کوچک
مزیت بزرگ دیگری نیز دارد و آن این است که فضای کمتر و مخزن کوچکتری برای پکیج های
تصفیه فاضلاب ساختمان های اداری نیاز است. با توجه به کمبود فضا در ساختمان های
اداری نیز این گزینه بسیار مناسب است
.

تصفیه فاضلاب به روش RBC

از سری سیستم هایی که به صورت متداول در پکیج تصفیه فاضلاب ساختمان های اداری استفاده می شود می توان RBC را نام برد. یک کنتاکتور بیولوژیکی دوار یا RBC از انواع فرآیند تصفیه بیولوژیکی فاضلاب است و در ابتدا، یک فیلتر، شن و ماسه و ذرات جامد معلق را از فاضلاب جدا می کند و سپس فرآیند تصفیه بیولوژیکی شروع می شود.

فاضلاب با یک فیلم بیولوژیکی در تماس می ماند و این فیلم بیولوژیکی می تواند فاضلاب را تصفیه کند. این مجموعه شامل یک سری دیسک های موازی با فاصله نزدیک است که روی یک شافت چرخان نصب شده است و این دیسک ها دقیقا بالای سطح فاضلاب قرار دارند. این سیستم معایبی دارد که باعث می شود استفاده از آن کمی محدود تر باشد.

برای اسن سیستم باید یک منبع برق وجود داشته باشد و این خود معضل بزرگی است. این سیستم باید در مقابل تغییرات جوی محافظت شود و برای کار با آن نیاز به نیروی متخصص دارد. اما از مزایای سیستم تصفیه IFAS می توان به تصفیه مناسب BOD ها و مواد آلی اشاره کرد.

فضای مورد نیاز برای استفاده کم است، تولید لجن نیز بسیار کم است و ثبات فرآیند نیز بالاست. تمام این شرایط باعث شده تا بسیاری از شرکت ها از این سیستم در پکیج تصفیه فاضلاب ساختمان های اداری استفاده کنند.

5/5