سیستم تصفیه فاضلاب | تصفیه فاضلاب صنعتی | شرکت آتیاکو

اصول دستگاه تصفیه آب: آبی که در شهرها یا روستاها توزیع می شود به طور گسترده تصفیه می شود. اقدامات خاص تصفیه آب برای رساندن آب به استانداردهای کیفی مورد نیاز فعلی ، انجام می شود.

اصول دستگاه تصفیه آب | خرید فیلر میکرونی | آتیاکو

روش های تصفیه را می توان به رسوب مواد معلق، تصفیه فیزیکی/شیمیایی کلوئیدها و تصفیه بیولوژیکی تقسیم کرد. همه این روش های تصفیه  چندین کاربرد متفاوت دارند.

تصفیه فیزیکی آب

تصفیه فیزیکی آب عمدتاً به تکنیک های فیلتراسیون اشاره دارد.

فیلتراسیون یک ابزار تصفیه برای حذف مواد جامد از مایعات است. انواع مختلفی از تکنیک های فیلتراسیون وجود دارد.

یک فیلتر معمولی از یک مخزن، رسانه فیلتر و یک تنظیم کننده تشکیل شده است.

فیلتراسیون از طریق یک ممبران که معمولا در ابتدای فرآیند تصفیه آب قرار گرفته است انجام می‌شود.

اندازه منافذ این فیلترها به اندازه ذراتی که باید حذف شوند بستگی دارد.

اصول دستگاه تصفیه آب | خرید فیلتر میکرونی | آتیاکو

فیلتراسیون شنی

فیلتراسیون شنی یک روش پرکاربرد و بسیار قوی برای حذف جامدات معلق از آب است.

حیط فیلتر از یک لایه شن و ماسه چندگانه با محدوده اندازه و وزن مخصوص تشکیل شده است.

فیلتر میکرونی

هنگامی که آب از فیلتر عبور می کند، مواد جامد معلق در آب در ماسه رسوب می کنند و در آنجا به عنوان پسماند

باقی می مانند که منجر به کاهش ذرات معلق در آب می شود.

جامدات معلق کوچکتر توانایی عبور از فیلتر شنی را دارند که اغلب به فیلتر ثانویه نیاز دارند.

فیلتراسیون غشایی

فیلتراسیون غشایی با جریان متقاطع نمک ها و مواد آلی محلول را با استفاده از یک غشای تراوا

که فقط آلاینده ها را نفوذ می کند، حذف می کند. با عبور جریان از غشا، کنسانتره باقی می ماند.

تکنیک های فیلتراسیون غشایی مختلفی وجود دارد که شامل  میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون، نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس (RO) می شود.

اینکه کدام یک از این تکنیک ها اجرا می شود به کلاس ترکیباتی که باید حذف شوند

و اندازه ذرات آنها بستگی دارد. در زیر، تکنیک های فیلتراسیون غشایی توضیح داده شده است.

میکروفیلتراسیون

میکروفیلتراسیون یک روش جداسازی غشایی است که در آن ذرات بسیار ریز یا سایر مواد معلق که

بر روی ذرات با شعاع 0.1 تا 1.5 میکرون اثر می‌کنند، از مایع جدا می‌شوند.

این ماده قادر است مواد جامد معلق، باکتری ها یا سایر ناخالصی ها را از بین ببرد.

غشاهای میکروفیلتراسیون دارای اندازه منافذ اسمی 0.2 میکرون هستند.

مواد شیمیایی تصفیه آب

اولترافیلتراسیون

اولترافیلتراسیون تکنیک جداسازی غشایی است که در آن ذرات بسیار ریز یا سایر

مواد معلق که بر روی ذرات با شعاع 0.005 تا 0.1 میکرون اثر می‌کنند، از مایع جدا می‌شوند.

این روش می تواند نمک ها، پروتئین ها و سایر ناخالصی های موجود در محدوده خود را از بین ببرد.

غشاهای اولترافیلتراسیون دارای اندازه منافذ اسمی 0.0025 تا 0.1 میکرون هستند.

نانوفیلتراسیون

نانوفیلتراسیون یک تکنیک جداسازی غشایی است که در آن ذرات بسیار ریز یا سایر مواد معلق با اندازه ذرات در محدوده

0001/0 تا 005/0 میکرون از مایع جدا می‌شوند. قابلیت حذف ویروس ها، آفت کش ها  را دارد.

اسمز معکوس (RO)

اسمز معکوس یا RO، بهترین تکنیک جداسازی غشایی موجود است.

RO ذرات بسیار ریز یا سایر مواد معلق را از مایع جدا می کند.

این روش توانایی حذف یون های فلزی و حذف کامل نمک های موجود در محلول را دارد .

فیلتر کارتریج

واحدهای فیلتراسیون کارتریج از الیاف تشکیل شده اند.

آنها معمولاً در کاربردهایی که سطح آلودگی کمتر از 100 ppm دارند، اقتصادی تر عمل می کنند.

برای مواقعی که آلودگی بیشتر است، کارتریج ها معمولاً به عنوان فیلتر در مراحل نهایی استفاده می شوند.

تصفیه شیمیایی آب

تصفیه آب شیمیایی به روش های مختلفی اشاره دارد. اینکه کدام روش اعمال شود بستگی به نوع آلودگی در آب دارد.

بسیاری از تکنیک های تصفیه شیمیایی در موارد زیر خلاصه می شوند.

افزودن‌ معرف شیمیایی :

موقعیت های مختلفی وجود دارد که در آن مواد شیمیایی اضافه می شوند.

در زیر به طور خلاصه  به برخی از این موارد اشاره شده است:

معرف های کیلیت اغلب به آب اضافه می شوند تا از اثرات منفی سختی ناشی از رسوب کلسیم و منیزیم جلوگیری کنند.

معرف های اکسید کننده به عنوان یک بیوسید یا برای خنثی کردن عوامل کاهنده به آب اضافه می شوند.

مواد کاهنده برای خنثی کردن عوامل اکسید کننده مانند ازن و کلر اضافه می شوند.

آنها همچنین به جلوگیری از تخریب غشاهای تصفیه کمک می کنند.

شفاف سازی

شفاف سازی یک فرآیند چند مرحله ای برای حذف جامدات معلق است. ابتدا مواد منعقد کننده اضافه می شوند.

منعقد کننده ها بار یونی را کاهش می دهند، بنابراین ذرات را به شکل های بزرگتر به نام لخته جمع می کنند.

لخته ها توسط نیروی جاذبه در مخازن فیلتراسیون رسوب می کنند یا با عبور آب از فیلتر گرانشی حذف می شوند.

ذرات بزرگتر از 25 میکرون به طور موثر با شفاف سازی حذف می شوند.

آبی که با زلال سازی تصفیه می شود ممکن است حاوی مقداری جامدات معلق باشد و بنابراین نیاز به تصفیه اضافی دارد.

دیونیزه

دییونیزاسیون معمولاً با تبادل یونی پردازش می شود.

یستم‌های تبادل یونی شامل یک مخزن با گلوله‌های رزین مصنوعی کوچک است

که برای جذب انتخابی کاتیون‌ها یا آنیون‌ها و جایگزینی آنها با یون‌های آلاینده پردازش می‌شوند.

فرآیند تبادل یونی تا زمانی که تمام فضاهای موجود با یون ها پر شود ادامه می یابد.

دستگاه مبدل یونی باید توسط مواد شیمیایی مناسب بازسازی شود.

یکی از رایج ترین مبدل های مورد استفاده، سختی گیر آب است.

این دستگاه یون های کلسیم و منیزیم را از آب سخت حذف می کند و

آنها را با سایر یون های دارای بار مثبت جایگزین می کند.

ضد عفونی

گندزدایی یکی از مهمترین مراحل تصفیه آب در شهرها و جوامع است.

این هدف از بین بردن میکروارگانیسم های ناخواسته موجود در آب است.

بنابراین مواد ضد عفونی کننده اغلب به عنوان بیوسیدها شناخته می شوند.

طیف گسترده ای از تکنیک های موجود برای ضد عفونی مایعات و سطوح وجود دارد .

ازجمله می توان به ضد عفونی ازن، ضد عفونی با کلر و ضد عفونی UV اشاره کرد .

 تصفیه بیولوژیکی آب

برای کاهش بار آلی ترکیبات آلی محلول انجام می شود. میکروارگانیسم ها، عمدتاً باکتری ها، این ترکیبات را تجزیه می کنند.

دو دسته اصلی تصفیه بیولوژیکی تصفیه هوازی و تصفیه بی هوازی وجود دارد.

نیاز بیولوژیکی اکسیژن (BOD) بار آلی را تعریف می کند.

در سیستم های هوازی، آب با هوای فشرده هوادهی می شود (در برخی موارد به سادگی با اکسیژن)،

در حالی که سیستم های بی هوازی در شرایط بدون اکسیژن کار می کنند.