قیمت فیلتر ممبران | تصفویه آب صنعتی | شرکت آتیاکو

کاربرد فیلتر ممبران: غشاهای فیلتر ورقه های نازکی از مواد پلاستیکی مصنوعی با سوراخ های بسیار ظریف و ریز هستند. اندازه سوراخ فیلتر ممبران در انواع روش های فیلتر آب متفاوت است. انواع ممبران های مورد استفاده برای فیلتر کردن آب بر اساس اندازه منافذ غشا به غشای میکروفیلتراسیون MF، غشای اولترافیلتراسیون UF، غشای نانو NF و فیلتر آب اسمز معکوس RO تقسیم بندی می شوند.

کاربرد فیلتر ممبران | آب شیرین کن صنعتی | شرکت آتیاکو

ممبران RO (اسمز معکوس) کوچکترین اندازه منافذ را دارد، به قدری کوچک که فقط کمی بزرگتر از اندازه یک مولکول آب است و بنابراین به مولکول های آب خالص اجازه عبور آسان را می دهد، اما از عبور مولکول های نمک و مواد آلی بزرگ جلوگیری می کند.

اندازه منافذ ممبران RO 0.0005 میکرون است که از اندازه مولکول کلرید سدیم که 0.0007 میکرون است کمتر است و به کلرید سدیم اجازه عبور نمی دهد. همچنین اجازه ورود میکروب ها، ویروس ها و مولکول های آلی بزرگتر از منافذ غشای RO را نمی دهد.

کاربرد فیلتر ممبران | آب شیرین کن صنعتی | شرکت آتیاکو

چرا از فیلتر ممبران در تصفیه آب استفاده می شود؟

غشاهای مورد استفاده برای فیلتر کردن آب ممکن است دارای اندازه منافذی باشند که برای ارائه بهترین عملکرد تصفیه آب طراحی شده اند. برای آب کم نمک مانند آب رودخانه، فقط باید میکروب ها و کثیفی های موجود در آب را حذف کنید، بنابراین غشای ایده آل برای چنین منبع آبی یک فیلتر UF است که انرژی بسیار کمی مصرف می کند و ویروس ها و ذرات کثیفی را فیلتر می کند.

فیلتر ممبران

هنگامی که نمک در آب وجود دارد، مانند آب دریا، باید از ممبران های RO برای فیلتر کردن آب استفاده شود. بنابراین یک ممبران RO آب را از اکثر مواد شیمیایی پاک می کند. آنچه می تواند از غشای RO عبور کند، آب و مولکول های کوچکتر از مولکول های آب مانند CO2 است.مولکول های کوچکتر از آب معمولاً برای سلامتی مضر نیستند. آب RO بسیار خالص و نزدیک به کیفیت آب مقطر است. بطری های آب آشامیدنی عرضه شده در فروشگاه‌ها  اغلب با فیلترهای آب RO (اسمز معکوس) تصفیه شده تند.‌

فیلتر ممبران  بهترین تکنولوژی تصفیه آب امروزه است. دستگاه های تصفیه آب خانگی که از ممبران استفاده می کنند بسیار بهتر از دستگاه های تصفیه آب هستند که از مواد شیمیایی و اشعه ماوراء بنفش استفاده می کنند.

غشای میکروفیلتراسیون چیست؟

غشای میکروفیلتراسیون دارای اندازه منافذ متوسط ​​0.1 میکرون است. اندازه منافذ فیلتر می تواند از 0.05 میکرون تا 5 میکرون متفاوت باشد. غشاهای میکروفیلتراسیون به طور موثر انگل های منتقله از آب مانند تک یاخته ها مانند کریپتوسپوریدیوم و ژیاردیا را حذف می کنند، اما در از بین بردن باکتری ها و ویروس ها خوب نیستند. غشاهای میکروفیلتراسیون عمدتاً در صنایع غذایی برای تولید آب میوه و محصولات لبنی استفاده می شوند.

غشاء UF اولترافیلتراسیون چیست؟

غشاهای با اندازه منافذ بزرگتر و به دنبال آن غشاهای اولترافیلتراسیون دارای اندازه متوسط ​​منافذ 0.02 میکرون هستند و می توانند از 0.001 میکرون تا 0.05 میکرون متغیر باشند.

غشای UF به هیچ باکتری، ویروس، انگل و یا هیچ باکتری اجازه عبور نمی دهد.

بنابراین، دستگاه های تصفیه آب، دستگاه های تصفیه آب آشامیدنی با استفاده از غشاهای اولترافیلتراسیون در مواردی مفید هستند که منبع آب با کیفیت خوبی دارید اما باید از خود در برابر میکروب ها محافظت کنید.

دستگاه های تصفیه آب اولترافیلتراسیون بهتر از دستگاه های تصفیه آب UV هستند

آب شیرین کن

زیرا دستگاه های تصفیه آب اولترافیلتراسیون UF در واقع تمام میکروب ها و باکتری ها

را از آب و تنها با استفاده از یک فیلتر مکانیکی حذف می کنند.

غشاهای اولترافیلتراسیون دارای اندازه منافذی در حدود 0.002 تا 0.1 میکرون هستند،

غشاهای UF همه انواع میکروارگانیسم های حذف شده توسط غشاهای میکروفیلتراسیون – MF (حذف نسبی باکتری ها)

و همچنین برخی از ویروس ها (به طور کامل برای ویروس ها حذف نشده اند) و مواد هیومیک را حذف می کنند.

غشای نانو فیلتراسیون (NF) چیست؟

غشاهای نانوفیلتراسیون معمولاً 50 تا 90 درصد یون‌های تک ظرفیتی مانند کلرید یا سدیم را حذف می‌کنند. طراحی و عملکرد فیلترهای مورد استفاده در NF بسیار شبیه به اسمز معکوس است و تفاوت هایی با هم دارد.

این غشاها به اندازه غشاهای RO آب بندی نشده اند و فشار آب تغذیه کمتری دارند.

فیلتر نانوفیلتراسیون با اندازه منافذ حدود 0.001 میکرون (کوچکترین)،

معمولاً برای فیلتر کردن آب با مواد جامد محلول کم، برای حذف مواد آلی و نرم کردن آب استفاده می شود.

NF را می توان در فرآیندهای تصفیه آب ، پیش تصفیه برای اسمز معکوس ، صنایع لبنی و دارویی استفاده کرد.