انواع تصفیه فاضلاب | قیمت فیلتر ممبران | شرکت آتیاکو

انواع فاضلاب صنعتی: فاضلاب به آبی گفته می شود که از خانه‌های مسکونی، تاسیسات شهری و شهرک های صنعتی از طریق لوله فاضلاب یا به وسیله نیروی ثقل به بدنه های آبی تخلیه می شود. فاضلاب در انواع صنعتی و خانگی وجود دارد، فاضلاب صنعتی اغلب در محل تولید خود تصفیه شده و سپس وارد تصفیه خانه فاضلاب شهری می شود.‌

انواع فاضلاب صنعتی | پمپ تصفیه آب | شرکت آتیاکو

انواع فاضلاب

فاضلاب صنعتی

پسماندهای صنایع  دارای دو آلاینده معدنی و آلی با غلظت های مختلف هستند و برای محیط زیست خطرناک اند. بنابراین، قبل از تخلیه، آنها را تا سطوح پیش بینی شده توسط پروژه های تصفیه مجاز، که توسط شرکت توسعه یافته و با مقام نظارتی هماهنگ شده است، تمیز می کنند.

 فاضلاب خانگی

فاضلاب خانگی در فرآیند فعالیت های انسانی از جمله در نتیجه استفاده از امکانات بهداشتی، دوش، حمام، خشکشویی، بیمارستان ها و غذاخوری ها تولید می شود.

تصفیه فاضلاب

این گونه آب ها  بسیار آلوده شناخته می شوند، حاوی بیش از صد گونه میکروارگانیسم هستند ، زیرا آلودگی انها، منشا حیوانی یا گیاهی دارد. از آنجایی که پاتوژن ها در میان میکروارگانیسم ها وجود دارند، این یک بخش اپیدمیولوژیک خطرناک آلودگی است. بنابراین تغییر شکل و دفع این نوع فاضلاب کنترل می شود.

انواع فاضلاب صنعتی | پمپ تصفیه آب | شرکت آتیاکو

فاضلاب جوی:

این نوع فاضلاب، پساب تولید شده در نتیجه بارش است.از آنجایی که این نوع پساب در مکان‌های صنعتی، با دودها و آلاینده‌های صنعتی ترکیب می‌شود، این پساب حاوی ناخالصی های خاصی است که برای محیط زیست مضر است، آنها نیز مورد توجه و کنترل قرار می گیرند.

تصفیه مکانیکی فاضلاب

به عنوان یک قاعده، تصفیه مکانیکی اولین مرحله تصفیه فاضلاب است.

استفاده از تصفیه مکانیکی به عنوان یک روش مستقل در مواردی امکان پذیر است که آب زلال شده در فرآیندهای تولید تکنولوژیکی استفاده شود یا بدون هیچ گونه اثرات مضر به بدنه های آبی تخلیه شود.

تصفیه کردن مکانیکی به روش های فیزیکی اشاره دارد و برای حذف آلودگی های بزرگتر از 0.1 میلی متر از آب استفاده می شود. در این مرحله از دو فرایند استخراج یا ته نشینی استفاده می‌شود.

با توجه به اینکه ذرات آلاینده از نظر مشخصات فیزیکی (اندازه، خواص فیزیکی و شیمیایی) و غلظت متفاوت هستند، روش های تمیز کردن مکانیکی به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند.

روش های تصفیه فاضلاب

 شامل جذب، هوادهی، انعقاد، استخراج، تبخیر، فلوتاسیون، الکترولیز، تبادل یونی، تبلور می باشد. روش های شیمیایی نیز شامل خنثی سازی، اکسیداسیون و احیا می‌شود.

روش های فیزیکی تصفیه فاضلاب

جذب: ماده جاذب در آب با آلاینده های محلول غوطه ور شده و آنها را جذب می کند.

استخراج

این روش مبتنی بر استفاده از انواع خاصی از آلاینده ها برای حل شدن در مایعی است که با فاضلاب مخلوط نمی شود،  هنگامی که چنین مایعی به فاضلاب اضافه می شود، آلاینده ها وارد آن می شوند. در مرحله بعد این ماده نیز حذف می‌شود و آلودگی پساب کاهش می یابد. این روش فنل ها و اسیدهای چرب را حذف می کند.

پمپ تصفیه آب صنعتی

هوادهی

این روش باعث حذف مواد فرار مانند سولفید، سولفید هیدروژن و همچنین مواد فعال سطحی (سورفکتانت) به دلیل اکسیداسیون با اکسیژن و انتقال آلاینده ها به فاز گاز می شود.

شناورسازی

آلودگی ها در این روش با اشباع کردن آب با حباب های ریز هوا که ذرات آلاینده (فرآورده های نفتی، چربی ها، الیاف) به آن می چسبند و همراه با حباب ها به سطح اب شناور می شوند، از بین می رود.

انعقاد

هنگامی که منعقد کننده ها (سولفات، سولفات، کلرید آهن، سولفات آلومینیوم، آلومینات سدیم) به آب اضافه می شوند، ورقه های ژل مانندی از آهن و هیدروکسید آلومینیوم را تشکیل می دهند که ذرات معلق کلوئیدی در فاضلاب را جذب کرده و در ته، ته نشین می شوند. برای تسریع انعقاد، فلوکولانت ها (به عنوان مثال پلی آکریل آمید، اسید سیلیسیک فعال ) به آب اضافه می شود که به این دلیل پوسته ها درشت و تقویت می شوند. از لجن فعال برای حذف ناخالصی های آلی استفاده می شود و خود این فرآیند را انعقاد زیستی می نامند.

تبادل یونی

تصفیه آب به دلیل فرآیند تبادل بین یون های موجود در فاضلاب و یون های موجود در سطح فاز جامد، مبدل یونی انجام می شود.

این روش ناخالصی های ارزشمندی مانند روی، کروم، مس، سرب، جیوه و سایر فلزات و همچنین ترکیبات فسفر و آرسنیک،

سورفکتانت ها و مواد رادیواکتیو را استخراج می کند.

تبخیر

هنگام استفاده از این روش، آلاینده ها همراه با بخار آب در حال گردش تقطیر می شوند.

سپس جداسازی آلاینده ها با محلول قلیایی انجام می شود. این روش برای حذف مواد فرار استفاده می شود.

تبلور

این روش بر اساس جداسازی فاز کریستالی جامد از محلول ها، مذاب ها و گازها است.

هنگامی که دمای آب های آلوده تغییر می کند، محلول های فوق اشباع از مواد موجود در آنها به دست می آید که سپس به کریستال تبدیل می شوند.

روش های شیمیایی تصفیه فاضلاب:

تصفیه آب شیمیایی بر اساس واکنش های شیمیایی معرف ها با آلاینده ها در محلول آبی و خنثی سازی از طریق

انتقال آنها به ترکیبات غیر خطرناک یا اتصال آلاینده ها به کلنی های نامحلول است.

فرآیندهای شیمیایی در تصفیه آب با سرعت یکسان در حجم دلخواه مایع انجام می شود،

بنابراین این روش مولد در نظر گرفته می شود. تصفیه شیمیایی در شرکت ها زمینه ساز تامین آب در گردش و خنثی سازی آب های صنعتی است.