مواد شیمیایی تصفیه آب چیست | آب شیرین کن | آتیاکو

انواع سیستم تصفیه فاضلاب: یکی از راه های اصلی حفاظت از محیط زیست طبیعی در برابر آلودگی، جلوگیری از ورود آب تصفیه نشده و سایر مواد مضر به منابع آبی است. تاسیسات تصفیه فاضلاب از نظر راه حل های مهندسی و فنی برای فیلتر کردن و تصفیه زباله های آلوده پیچیده هستند تا بتوان آنها را مجددا استفاده کرد یا در مخازن طبیعی رها کرد.

انواع سیستم تصفیه فاضلاب | مواد شیمیایی تصفیه آب | آتیاکو

برای این کار، چندین تکنیک و فناوری توسعه داده شده است که در زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

انواع فاضلاب

از آنجا که سیستم های فاضلاب متمرکز در همه مکان ها نصب نمی شوند و برخی از شرکت های صنعتی نیاز به دفع اولیه فاضلاب دارند، امروزه سیستم های فاضلاب محلی اغلب در کارخانه ها و برخی نقاط مسکونی دایر  شده اند. این سیستم های فاضلاب محلی  همچنین در خانه های خصوصی، کلبه های حومه شهر و ساختمان های مسکونی مستقل، شرکت های صنعتی، کارگاه ها بسیار مورد تقاضا هستند.

با توجه به منبع آلودگی به سه دسته خانگی، صنعتی و سطحی (از بارش جوی) تقسیم بندی و از هم متمایز می شوند. فاضلاب های خانگی را زباله های خانگی و مدفوعی می نامند. فاضلاب خانگی شامل آب آلوده خارج شده از حمام، توالت، آشپزخانه، غذاخوری ها و بیمارستان ها هستند. در این حالت آلاینده اصلی زباله های فیزیولوژیکی و خانگی هستند.

انواع سیستم تصفیه فاضلاب | مواد شیمیایی تصفیه آب | آتیاکو

پساب های صنعتی شامل توده های آبی است که در موارد زیر در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها ایجاد می شود:

انجام انواع عملیات تولیدی و فناوری؛

شستشوی مواد اولیه و محصولات نهایی؛

تجهیزات برودتی.

تصفیه فاضلاب

این پساب ممکن است حاوی مواد سمی و بالقوه خطرناک باشد  و همچنین ممکن است شامل  زباله هایی باشد  که قابل بازیافت هستند و به عنوان مواد خام ثانویه استفاده می شوند.

پساب های سطحی (اتمسفر) معمولاً فقط حاوی آلاینده های معدنی هستند و حداقل نیاز به تصفیه را دارند. علاوه بر این، فاضلاب را می توان  بر اساس غلظت آلاینده های مختلف تقسیم  بندی  کرد. این ویژگی ها بر انتخاب روش تصفیه فاضلاب و تعداد مراحل تصفیه  کردن تأثیر می گذارد.

مراحل اصلی تصفیه فاضلاب

در مرحله اول تصفیه مکانیکی فاضلاب انجام می شود که هدف آن فیلتراسیون انواع ناخالصی های نامحلول یا ذرات جامد درون آب است. برای این کار از رنده و الک مخصوص خود تمیز شونده استفاده می شود. زباله های انباشته شده همراه با سایر رسوبات برای پردازش بیشتر به مرحله فیزیکی فاضلاب  فرستاده می شوند یا به همراه زباله های خشک خانگی به محل دفن زباله منتقل می شوند.

در یک تله شنی، ذرات کوچک شن و سایر مواد معدنی مشابه تحت نیروی گرانش ته نشین می شوند. مواد حل نشده باقیمانده به طور ایمن در مخازن مخصوص ذخیره لجن و مخازن فاضلاب نگهداری می شوند و چربی و فرآورده های نفتی با استفاده از چربی گیر، روغن گیر و دستگاه های شناور از آب  حذف می شوند. در مرحله تصفیه مکانیکی، تا سه چهارم ضایعات معدنی  از فاضلاب خارج می شود. این یکنواختی،  عرضه مایع را برای مراحل بعدی پردازشو تصفیه فاضلاب تضمین می کند.

مواد شیمیایی تصفیه آب

پس از آن، از روش های تصفیه  بیولوژیکی فاضلاب  استفاده می شود، این روش  با کمک میکروارگانیسم ها و تک یاخته ها انجام می شود. اولین سازه هایی که آب در سطح بیولوژیکی به ان وارد می شود، مخازن رسوب اولیه خاص هستند که مواد آلی معلق در آنها رسوب می کنند. در عین حال از نوع دیگری از مخزن لجن استفاده می شود که در آن لجن فعال از کف خارج می شود. تصفیه بیولوژیکی بیش از 90 درصد از آلاینده های آلی را حذف می کند.

مراحل تصفیه فاضلاب

مرحله بعدی تصفیه فاضلاب مرحله فیزیکی و شیمیایی نام دارد. در مرحله  فیزیکی و  شیمیایی تصفیه فاضلاب  از ناخالصی های محلول انجام می شود. این کار با استفاده از تکنیک ها و معرف های خاص انجام می شود. در این فرایند از لخته شدن ، فیلتر کردن و خرد کردن استفاده می شود. همراه با آنها، از فناوری های مختلف پردازش اضافی از جمله: هایپرفیلتراسیون، جذب، تبادل یون، حذف مواد حاوی نیتروژن و فسفات ها، استفاده می شود.

مرحله نهایی تصفیه فاضلاب ، تصفیه کردن با مواد ضدعفونی چون کلر است که  مایع را  از آلودگی باکتریایی باقی مانده پاک می کند و بو و طعم آن را از بین می برد.

دانستن این نکته مهم است که روش های تصفیه فاضلاب برای کارخانه های مختلف تولیدی متفاوت است زیرا آلاینده های خاصی در فاضلاب وجود دارد.