فرآیند تصفیه فاضلاب صنعتی | آب شیرین کن | شرکت آتیاکو

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب صنعتی: فاضلاب صنعتی قبل از تخلیه مجدد به طبیعت یا ادغام شدن با فاضلاب شهری باید چندین فرآیند را طی کند. الاینده‌های موجود در فاضلاب صنعتی حاصل از فعالیت های انسانی و تولید انواع مواد صنعتی است،

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب صنعتی | آب شیرین کن | شرکت آتیاکو

از این رو آلایندگی آن در مقایسه با فاضلاب شهری و فاضلاب سطحی بسیار بیشتر می باشد و حتما باید با روش های خاص تصفیه شود. معمولا سه فرآیند فیزیکی، شیمیایی تمیز بیولوژیکی برای تصفیه فاضلاب استفاده می شود. در این مقاله روش های تصفیه فاضلاب صنعتي را برای شما بیان می‌کنیم.

تصفیه مکانیکی فاضلاب صنعتی

تصفیه مکانیکی به دلیل استفاده از ابزار فیزیکی، به نام تصفیه فیزیکی و مکانیکی نامیده می شود.

همچنین اولین گام در تصفیه فاضلاب است. اسک مرحله به عنوان پیش تصفیه فاضلاب نیز معروف است.

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب صنعتی | آب شیرین کن | شرکت آتیاکو

در این فرایند، آب به داخل تصفیه خانه پمپ می شود و به یک رنده بزرگ برخورد می کند،

تصفیه فاضلاب

جایی که چیزهایی مانند اشغال های بزرگ کاغذی، نساجی، الیافی و … گرفته می شوند

و اجازه عبور به مرحله بعد رل ندارند. پس از این مرحله مولکول های چربی در بالای آب شناور می شوند

و ماسه، شن و سایر ذرات سنگین تر به پایین فرو می روند. در این مرحله از چگالی برای جدا سازی استفاده می شود.

چربی از سطح  آب و شن و ماسه از پایین برداشته می شوند.

به این مرحله تله گیری شن و چربی می گویند. پس از پاک شدن چربی و ماسه،

آب به مخزن های سپتیک می رسد. آنها را تانک سپتیک نیز می نامند زیرا آب در اینجا ساکن تر است.

این به ذرات محلول زمان می‌دهد تا به پایین فرو بروند و آب شفاف‌تر شود.

آب شیرین کن

اگرچه آب در این مرحله شفاف تر است، اما به اندازه کافی تمیز نیست

تا دوباره به طبیعت تخلیه شود یا وارد فاضلاب شهری شود.

این آب پر از املاح مانند نیتروژن، فسفر و بسیاری چیزهای دیگر است.

همچنین حاوی مواد آلی بسیاری است گه حرف آنها نیلز به انجام تصفیه بیولوژیکی یا شیمیایی

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب صنعتی

در این مرحله برای تصفیه فاضلاب  از باکتری ها استفاده می شود که از مخلوط مواد مغذی و مواد آلی که هنوز در آب هستند تغذیه می کنند. در اینجا مقدار زیادی اکسیژن اضافه می شود که باکتری ها می توانند از آن استفاده کنند در حالی که مواد محلول را می خورند و CO 2 منتشر می کنند که از مخازن حباب می زند. باکتری ها هنگام تبدیل مواد آلی از اکسیژن زیادی استفاده می کنند. به همین دلیل است که شما تیغه های چرخان بزرگی دارید تا اکسیژن را از اتمسفر به مخازن وارد کنید تا باکتری ها احساس خوبی داشته باشند. باکتری ها در مخازن زنده رشد می کنند و بنابراین باید مقداری از توده باکتریایی را به طور منظم حذف کنید.

هنگامی که بیشتر مواد آلی از بین رفتند، نیتروژن باید حذف شود. برخلاف حذف مواد آلی، باکتری هایی که نیتروژن را حذف می کنند نباید اکسیژن دریافت کنند. علاوه بر این، چندین باکتری مختلف مورد نیاز است و آنها باید با هم همکاری کنند. کل فرآیند باید اوره را به نیتروژن آزاد (N 2 ) تبدیل کند که 78 درصد جو از آن تشکیل شده است. ابتدا، اوره باید به آمونیوم (NH 4 + ) تبدیل شود ، سپس آمونیوم باید به نیتریت (NO 2 – ) و نیتریت می تواند به نیتروژن آزاد (N 2) تبدیل شود. نیتروژن آزاد در نهایت می تواند از مخزن خارج شده و وارد جو شود.

تصفیه شیمیایی فاضلاب صنعتی

مرحله آخر حذف فسفات است. فسفات مانند نیتروژن یک ماده مغذی است که نباید به مقدار زیاد در طبیعت تخلیه شود. بر خلاف اوره، نمی توان آن را به گاز تبدیل کرد و بنابراین حذف بیولوژیکی کار نمی کند. در عوض، با افزودن مواد شیمیایی از آب حذف می شود. برای این منظور ماده ای که به آب اضافه می شود کلرید آهن (FeCl3) است. هر دو کلرید آهن و فسفات در آب محلول هستند، اما زمانی که هر دو حل می شوند، می توانند با هم واکنش نشان دهند تا FePO4 فسفات آهن را تشکیل دهند که کمی محلول است. مواد کم محلول نمی توانند در آب حل شوند و ذرات بزرگی تشکیل دهند که ته نشین می شوند. در اینجا با بقیه لجن موجود در مخازن مخلوط می شود و همراه لجن فعال تخلیه می شود.