ظرفیت آب شیرین کن دریایی | سختی گیر رزینی | atiaco

ظرفیت آب شیرین کن دریایی: افزایش درخواست برای خرید و استفاده از آب شیرین کن دریایی و صنعتی در نواحی ای که خشک و یا حتی نیمه خشک هستند موجب شده است تا کارشناسان و بازاریابان این عرصه به فکر تولید بیشتر این محصول ترغیب شوند. درصد زیادی از کره ما را آب تشکیل می دهد ولی حجم زیادی از این مایع به خودی خود قابل استفاده نیست به این خاطر که شوری موجود در آن ها استفاده شان را عملا ناممکن ساخته است ولی با وجود آب شیرین کن های تولیدی در مجموعه آتیاکو این مهم در کشور ما امکانپذیر گردیده است.

ظرفیت آب شیرین کن دریایی | سختی گیر رزینی | atiaco

در ابتدا این محصول می تواند آب دریاها و یا اقیانوس ها را مورد بررسی و آنالیز خود قرار دهد؛

مکانی هم که این دستگاه در آن قرار می گیرد باید در مجاورت و همسایگی با سواحل باشد.

اگر بخواهیم از قلب و مرکز آب شیرین کن های دریایی نام ببریم به غشای نیمه تراوا یا همان

ممبران می رسیم. غشای نیمه تراوا می تواند آب ورودی به سیستم را از حالت شوری به شیرینی

در بیاورد. بسته به استفاده ای که می خواهیم از آب ورودی به سیستم داشته باشیم دمای سیستم

اسمز معکوس می تواند متفاوت باشد و در قالب دو روش یک بار گذر و دوبار گذر خود را معرفی کند.

اگر قصد داریم صرفا از آب استفاده مطلوبی داشته باشیم که برمبنای استانداردهای رایج و موجود در

اروپا باشد می توانیم از سیستم یک بار گذر بهره مند شویم ولی اگر می خواهیم به یک کیفیت ممتاز

جهانی دست پیدا کنیم باید از سیستم دوبار گذر بهره ببریم. فرایند موجود در آب شیرین کن دریایی

بدین گونه است که این روند شامل عملیات پیش تصفیه و همچنین غشای ممبران می شود. سطح

کیفی آب خروجی نیز همسو با آب استاندارد درنظر گرفته می شود و مجموعه آتیاکو هم بر این اساس

دستگاه های خود را تولید می کند.

جهت مطالعه مقاله قیمت ممبران تصفیه آب صنعتی کلیک کنید.

آب شیرین کن دریایی و تفاوت آن با آب شیرین کن صنعتی

در ابتدا برای اینکه بتوانیم تفاوت میان این دو دستگاه آب شیرین کن را برای

تان مشخص کنیم بهتر است به شما بگوییم که آب شور دریا چه تفاوتی با آب لب شور دارد.نحوه کار پمپ تصفیه آب صنعتی | تصفیه فاضلاب | atiaco

آب دریا یا همان آب موجود در اقیانوس ها به طور میانگین چیزی

حدود 3.5 درصد در لیتر شوری دارد، یعنی هر یک لیتر در حجم

سی و پنج گرم دارای نمک می باشد. در ادامه نیز باید گفت که آب

های موجود در بستر دریا در مقایسه با آب خالص و شفاف متراکم

تر به نظر میرسد، به این دلیل که نمک های موجود در آب اسباب

بالاتر رفتن جرم نسبت به حجم را فراهم می آورند. با بالاتر فتن شدت

نمک در آب نقطه انجماد هم با کاهش مواجه می شود. آب دریا دربردارنده یون

های بیشتری در مقایسه با آب های زیرزمینی لب شور است. برای نمونه آب دریا

دو برابر بی کربنات بیشتری در مقایسه با آب لب شور دارد ولی بی کربنات آب دریا

در برابر با آب لب شور خیلی کم است. این گونه از تفاوت ها سبب گردیده تا ابزار مورد

استفاده در آب شیرین کن دریایی در مقایسه با پکیج آب شیرین کن صنعتی

تفاوت داشته باشد. به طور نمونه پمپ فیلتر شنی، ممبران، پمپ فشار قوی، لوله کشی

های موجود و همچنین پرشر وسل در این دو دستگاه با یکدیگر متفاوت است. در اغلب

پکیج های آب شیرین کن دریایی پرشر وسل از مدل psi 1200 است و لوله کشی استیل

نیز سیصد و شانزده ال تخمین زده میشود. تمام اتصالات موجود نیز در این نوع از

آب شیرین کن ها از نوع و مدل دریایی است.

جهت مطالعه مقاله تصفیه آب صنعتی کلیک کنید.

آب شیرین کن دریایی و خصوصیات مهم آن

در حال حاضر بهره مندی و بهره برداری از اسمز معکوس دریایی به منظور به دست آوردن آب شیرین در میان دستگاه های آب شیرین کن رونق پیدا کرده است. اولین خصوصیت مهم آب شیرین کن های دریایی این است که پمپ باید بسیار دقیق برگزیده شود تا مقدار پساب کمتری داشته باشیم. استفاده از پمپ CIP نیز به شکل مجزا می تواند به ما کمک کند. بدین گونه که پس از هر نوبت خاموش کردن دستگاه، آب خود به خود به درون پرشر انتقال یابد و غشای ممبران را تمیز کند.