فیلتر 20 اینچ جامبو نخ تابیده C.C.K

فیلتر الیافی 10 اینچ محور پاسارگاد ماشین مدل PP-101

کربن اکتیو گرانولی نوریت مدل Norit - CN1

کربن گرانول جاکوبی مدل Goldsorb 6000 (مش 166)

آنتی اسکالانت فلوکن 135- 20 کیلویی (Flocon)

فیلتر 20 اینچ جامبو نخ تابیده C.C.K

پمپ تصفیه آب نیمه صنعتی کوجین مدل KJ-2000